Komentar Zagreb Pridea o presudi Vrhovnog suda u slučaju Kontra vs vjeroučiteljica

Danas je u javnosti odjeknula vijest o presudi Vrhovnog suda u slučaju Kontra vs vjeroučiteljica, jednog od prvih slučajeva prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Naš komentar je sljedeći:

Zagreb Pride prepoznaje i priznaje pravo na slobodu vjeroispovijedi, no unatoč tome smatra da su to stavovi koji, ako već sami po sebi nisu diskriminacijski, mogu dovesti do opće diskriminatorne atmosfere i konkretnih diskriminatornih postupanja.

Situacija u kojoj svaka osoba koja podučava vjeronauk može biti izvrgnuta propitivanju od strane pravosuđa zbog izjava koje je dala u sklopu nastavnog programa, može dovesti do situacije u kojoj te osobe nužno moraju vagati svaku riječ kako ih se ne bi optužilo za diskriminaciju – takozvani chilling effect.

Stoga proizlazi da se kao jedini logični odgovor nameće da vjerskom odgoju nije mjesto u školama – institucijama koje bi trebale beskompromisno pozivati na poštivanje drugih i njihove privatnosti te zagovarati pozitivne vrijednosne ocjene o svim manjinama, odnosno barem se izuzimati od negativnih.

Večernji list ‘Crkva može učiti mladež o svom stavu o gayevima’