Obavijest – poništavanje dijela postupka nabave

U sklopu projekta “ Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo ” poništava se dio postupka nabave za uslugu grafičkog dizajna i pripreme za tisak, za grupu aktivnosti pod E) Grafički dizajn i priprema za tisak promotivnih materijala u sklopu aktivnosti Nacionalna kampanja.

Poništenje javne nabave