Objavljen Rozi megafon – Izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba u Hrvatskoj od 2014.-2017. godine

Drugo izdanje Rozog megafona – izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj koji se odnosi na razdoblje od 2014. do 2017. nastupa u trenutku kada svjedočimo znatnom nazadovanju poštivanja ljudskih prava LGBTIQ osoba u odnosu na razdoblje uoči priključenja Hrvatske Europskoj uniji.

Razlozi tom pogoršanju su loša primjena postojećih zakona za zaštitu od diskriminacije i nasilja, zaustavljanje daljnjeg razvoja normativnog okvira koji se odnosi na LGBTIQ osobe, što je posljedica, između ostalog, i negativnog utjecaja desno-klerikalnih organizacija na politički i društveni život u Hrvatskoj.

Izvještaj  sadrži 10 poglavlja koja nude pregled različitih područja ljudskog života. Nakon svakog poglavlja nalaze se preporuke za unapređenje. Izvještaj je rađen na temelju: i) dostupnih istraživanja koja se odnose na razdoblje od 2014. do 2017. godine, ii) sudskih presuda, praćenja sudske prakse i pružanja pravnog savjetovanja kao kontinuiranih aktivnosti Zagreb Pridea te iii) preporuka i mišljenja stručnjakinja i stručnjaka s kojima surađujemo, te partnerskih i srodnih organizacija.

Ova publikacija je naš doprinos svima koji žele sudjelovati u borbi za ljudska prava LGBTIQ osoba. Moramo se nastaviti boriti za svoja ljudska i reproduktivna prava do potpune jednakopravnosti i poštovanja svih osoba. Moramo to činiti zajedno; svaka osoba, svaka organizacija u skladu sa svojim mogućnostima.

Solidarno,
Zagreb Pride

Preuzmi publikaciju