Poziv na dostavu ponuda

Grant scheme: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR

Broj ugovora: 2012-01-35-010206

Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo

Nositelj projekta: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“

Naručitelj nabave: Zagreb Pride

Naziv nabave: Usluga produkcije radijskih emisija za Nacionalnu kampanju

Redni broj nabave prema planu javne nabave: 27

Datum: 11.11.2016.

 

Poziv na dostavu ponuda

 

Poštovani_e,

pozivamo Vas na dostavu ponuda za nabavu usluge produkcije radijskih emisija za Nacionalnu kampanju, u sklopu projekta „Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo“.

U okviru ovog Poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

  • Opis poslova
  • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

– Životopis novinara_ke koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom. Životopis mora sadržavati informacije o broju dosadašnjih novinarskih angažmana vezanih uz LGBT teme

– Listu referenci radijske postaje iz koje je jasno vidljiv dosadašnji rad na LGBT temama u zadnje 2 godine te suradnja s LGBTIQ udrugama

– Cijenu ponude (sukladno dokumentu „Opis poslova“) koja uključuje jasno istaknutu cijenu usluge produkcije radijskih emisija (jediničnu cijenu i ukupnu cijenu). Cijene moraju biti iskazane bez PDV-a budući da je nabava oslobođena od PDV-a (jer se usluga financira iz sredstava Europske Unije).

 

– Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog Zahtjeva.

Informacije navedene u životopisu novinara_ke i listi referenci radijske postaje moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom radijske postaje i stručnjaka_inje propisanim u Opisu poslova.
Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil radijske postaje i stručnjaka_inje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta ponude, a 20% cijena, prema donjoj tablici:

Kriterij Ocjena kriterija Bodovi Max. br. bodova
Kvaliteta (80%)
Broj dosadašnjih novinarskih angažmana vezanih uz LGBT teme (vidljivo iz životopisa novinara_ke) 1 novinarski angažman/tema 10 30
2 do 5 angažmana/tema 20
Više od 5 angažmana/tema 30
Broj obrađenih LGBT tema/priloga u zadnje 2 godine (vidljivo iz liste referenci) 5 tema/priloga 15 25
5 do 8 tema/priloga 20
Više od 8 tema/priloga 25
Broj dosadašnjih suradnji s LGBTIQ udrugama (vidljivo iz liste referenci) 1 suradnja/udruga 15 25
2 do 4 suradnje/udruge 20
Više od 4 suradnje/udruge 25
Ukupno kvaliteta 80
Cijena (20%) Iznos koji odgovara procijenjenoj vrijednosti nabave 10 20
Do 20% niža vrijednost ponude 15
Više od 20% niža vrijednost ponude 20
Ukupno cijena 20

 

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi najviše do 800,00 EUR (6.080,00* kn).

Navedeni iznos je bez PDV-a.

* Procijenjena vrijednost u kunskoj protuvrijednosti preračunatoj prema tečaju EUR po kojem je izvršena prva uplata po projektu (1 EUR = 7,6 kn).

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave Zahtjeva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. studenoga 2016.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: [email protected]

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 19. studenoga 2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (21. studenoga 2016.).

Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: [email protected]. Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima_cama.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

S poštovanjem,
Jelena Poštić, izvršni koordinator

Zagreb Pride

T: + 385 1 580 65 60

E: [email protected]

W: www.zagreb-pride.net

PRILOZI:

Poziv na dostavu ponuda

Opis poslova

Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz nabave

 

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
Trans Aid
www.transaid.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr