Poziv na dostavu ponude: Usluga stručnjaka_inje za izradu izvještaja o primjeni Zakona o životnom partnerstvu i izradu amandmana na Zakon o životnom partnerstvu

Grant shema: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of
the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR
Broj ugovora: 2012-01 -35-010206
Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo
Nositelj projekta: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
Naručitelj nabave: Zagreb Pride
Naziv nabave: Usluga stručnjaka_inje za izradu izvještaja o primjeni Zakona o životnom partnerstvu i izradu amandmana na Zakon o životnom partnerstvu
Redni broj nabava prema planu javne nabave: 5

Datum: 27.03.2017.
Predmet: Poziv na dostavu ponude

Poštovane_i,
u okviru ovog Poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

  • Životopis stručnjaka_inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog
    iskustva u skladu s traženim profilom
  • Ispunjeni obrazac za opis kompetencija
  • Financijsku ponudu
  • Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno
    točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog zahtjeva.

Informacije navedene u životopisu stručnjaka_inje i/ili obrascu za opis kompetencija moraju dokazati
posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka_inje propisanim u
Opisu poslova.

Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka_inje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.
Financijska ponuda mora:

  • imati jasno navedenu jednu ili više aktivnosti za koje se stručnjak_inja prijavljuje uz navod cijene (pojedinačno, za svaku aktivnost zasebno)
  • cijene moraju biti iskazane bez PDV-a budući se usluga financira iz sredstava Europske Unije

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta, a 20% cijena, prema sljedećem obrascu:

Kriterij Ocjena kriterija Bodovi Max. br. bodova
Kvaliteta (80%)
Iskustvo rada na području ljudskih prava 1 – 3 aktivnosti/relevantna iskustva 10 20
4 – 6 aktivnosti/relevantna iskustva 15
Više od 6 aktivnosti/relevantnih
iskustava
20
Iskustvo rada na području prava koja proizlaze iz Zakona o životnom partnerstvu 1 aktivnosti/relevantna iskustva 10 20
2 – 4 aktivnosti/relevantna iskustva 15
Više od 4 aktivnosti/relevantnih
iskustava
20
Iskustvo rada na pravnim aktima 1 aktivnost/relevantno iskustvo 20 40
2 – 4 aktivnosti/relevantna iskustva 30
Više od 4 aktivnosti/relevantna
iskustva
40
Ukupno kvaliteta 80
Cijena (20%) Iznos koji odgovara procijenjenoj vrijednosti nabave 10 20
Do 20% niža vrijednost ponude 15
Više od 20% niža vrijednost ponude 20
Ukupno cijena 20

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi najviše do 1.004,68 EUR (7.635,57* kn bruto), od čega je:

– ukupna procijenjena vrijednost nabave za izradu izvještaja o primjeni Zakona o životnom partnerstvu iznosi najviše do 368,00 EUR (2.796,80* kn bruto)

– ukupna procijenjena vrijednost nabave za izradu amandmana na Zakon o životnom partnerstvu iznosi najviše do 636,68 EUR (4.838,77* kn bruto)

Navedeni iznosi su bez PDV-a.

* Procijenjena vrijednost u kunskoj protuvrijednosti preračunatoj prema tečaju EUR po kojem je izvršena prva
uplata po projektu (1 EUR = 7,6 KN).

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma primanja zahtjeva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. travnja 2017.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: [email protected].

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 04. travnja 2017.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (06. travnja 2017.).
Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu:
[email protected].

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima_icama.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

S poštovanjem,

Jelena Poštić, izvršni koordinator

 

Zagreb Pride
T: + 385 1 580 65 60
E: [email protected]
W: www.zagreb-pride.net