Poziv na iskazivanje istraživačkog interesa

Dragei istraživačicei,

Zagreb Pride započinje rad na studiji utjecaja kojoj je svrha istražiti društveni značaj Zagreb Pride-a u posljednjih petnaest godina. Studija će dati odgovore na sljedeća ključna istraživačka pitanja:

  • Kako su se tijekom petnaest godina djelovanja Zagreb Pride-a mijenjali javni diskurs i reprezentacije LGBTIQ osoba kao političkih subjekata?
  • Na koji način je Zagreb Pride utjecao na institucionalne prakse i javne politike?
  • Na koji način je Zagreb Pride utjecao na tendencije i promjene na široj aktivističkoj razini civilnog društva?
  • Kako je Zagreb Pride utjecao na osnaživanje, aktivistički identitet i politizaciju LGBTIQ zajednice?
  • Na koji je način Zagreb Pride u svojem djelovanju uključivao različite identitete i politička stajališta te afirmirao pravo na normativna odstupanja?

Ovim putem vas pozivamo na iskazivanje istraživačkog interesa, prijedloga i kratkog pojašnjenja (uključujući metodološki okvir) kako će vaš istraživački rad doprinijeti odgovoru na neko od navedenih pitanja. Zagreb Pride će osigurati kronologiju Zagreb Pride-a s obzirom na aktivnosti, promjene u organizacijskoj strukturi, te relevantne društvene i političke promjene. Također, Zagreb Pride će za potrebe istraživanja učiniti dostupnim bazu dosadašnjih provedenih relevantnih istraživanja i znanstvenih radova, uključujući istraživanja javnog mijenja. Uz to, za istraživanja će biti dostupna i odabrana medijska arhiva o Zagreb Pride-u i Povorkama ponosa, kao i sveobuhvatni adresar relevantnih dionika. Odabrani istraživački prijedlozi biti će i financijski potpomognuti.

Vaše prijedloge za istraživanja primamo na email adresu info@zagreb-pride.net zaključno sa 04. siječnjem 2016.

Prijedlozi će biti odabrani do 15. siječnja, dok je istraživačke izvještaje potrebno završiti do 01. travnja 2016. Na temelju prikupljenih istraživačkih izvještaja Zagreb Pride će uobličiti završnu publikaciju studije utjecaja koja će biti predstavljena u Tjednu ponosa 2016 (02-10. lipanj).

Srdačno i solidarno,

Zagreb Pride