Poziv na završnu prezentaciju projekta Kaleidoskop

Poštovana, poštovani,

udruga RODA – Roditelji u akciji s partnerima ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju i LET – Udruga za unapređenje kvalitete življenja te udrugom Zagreb Pride kao suradnicima poziva vas na

ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA
„KALEIDOSKOP – UNAPREĐENJE PRAVA DJECE 
U RAZLIČITIM OBITELJIMA ZA TOLERANTNO DRUŠTVO“

27. travnja 2017. godine, četvrtak u 11 sati, Žerjavićeva 10/I.

Ciljevi projekta Kaleidoskop bili su osigurati primjenu ljudskih prava jednoroditeljskih, posvojiteljskih i duginih obitelji, povećati pristup različitih obitelji njihovim pravima te povećati svijest građana, ali i jednoroditeljskih, posvojiteljskih i duginih obitelji o pravima i potrebama djece u različitim obiteljima.

Tijekom projekta koji je trajao 18 mjeseci za organizacije civilnoga društva i za institucije iz cijele Hrvatske održani su treninzi pod nazivom “Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti – kako štititi i zagovarati prava djece i roditelja u različitim obiteljima”, a u cilju jačanja zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnoga društva održane su radionice Zagovaranje za javne politike u izvedbi Centra za mirovne studije na kojima su uz Adoptu, Let, Rodu i Zagreb Pride sudjelovali i predstavnici/ce novoosnovane udruge Dugine obitelji.

Vodiči Moja jednoroditeljska obitelj, Moja posvojiteljska obitelj i Moja dugina obitelj nastali su kako bi osnažili roditelje za razgovore s djetetom o tome kako je nastala njihova obitelj i što je čini posebnom, a što sličnom drugim obiteljima dok virtualni pravni kutak pruža pravne informacije i sadržaje za roditelje iz jednoroditeljskih, posvojiteljskih i duginih obitelji.

U suradnji s udrugom Forum za slobodu odgoja izrađena je opsežna analiza pravnoga okvira, obrazaca u javnim ustanovama te nastavnoga materijala za prva četiri razreda osnovne škole pod nazivom “Pogled prema različitim obiteljima – Jednoroditeljske, posvojiteljske i dugine obitelji kroz analizu zakonodavstva, osnovnoškolskih udžbenika i formulara”.

Slikovnica Naše obitelji i istoimeni animirani film nastali su u suradnji s tvrtkom Igubuka d.o.o., a cilj im je bio prenijeti poruku o toleranciji, o različitim oblicima obitelji kojima je zajedničko to da su najvrednije mjesto za odrastanje.

Svi materijali nastali u okviru projekta bit će dostupni na konferenciji.

Svoj dolazak na konferenciju možete prijaviti OVDJE. Veselimo se susretu!

KONTAKT: Branka Mrzić Jagatić, mobitel: 091/22-77-232, mail: ured@roda.hr

Projekt KALEIDOSKOP provodi Udruga RODA u partnerstvu s udrugama ADOPTA – Udrugom za potporu posvajanju i LET – Udrugom za unapređenje kvalitete življenja te u suradnji s udrugom Zagreb Pride. Ukupna vrijednost projekta je 157.430,00 eura. Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru programa IPA, komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2012. godinu. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava IPA 2012 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Ugovorno tijelo je  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, a projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Trajanje projekta: studeni 2015. – svibanj 2017. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge RODA.