Terminologija

 

Termin

Definicija

Androgina osoba osoba koja se izgledom i vlastitom identifikacijom ne priklanja ni ženskom ni muškom rodu, te se rodno izražava miješano ili neutralno.
Aseksualna osoba samoodređenje osobe koja nalazi seksualno ponašanje neprivlačnim, ili koje su indiferentne prema tome. Aseksualne osobe znaju izražavati želju za ostvarivanje isključivo romantičnih, neseksualnih odnosa ili životnih partnerstva s drugim osobama, ovisno o njihovom spolu i/ili rodu, stoga razlikujemo: heteroromantične, homoromantične, biromantične, panromantične i transromantične osobe, kao i aromantične osobe, koje ne osjećaju ni seksualnu ni romantičnu privlačnost, ni prema kome.
BDSM

kratica za bondage (vezivanje), discipline/dominance (discipliniranje ili dominacija), submission/sadism (pokoravanje, ropstvo ili sadizam) i masochism (mazohizam). Radi se o konsenzualnom, erotskom ili seksualnom (privremenom ili trajnom) igranju uloga u kojem uzajamno uživaju obje (više ili sve) osobe (osoba), a koje uključuje ostvarivanje fantazija o dominaciji, pokoravanju, ograničavanju, nadzoru, vezivanju, kažnjavanju ili seksualiziranom bolu. BDSM uključuje različite stupnjeve intenziteta ovih seksualnih praksi, kao i mnogostruke kombinacije seksualnog ponašanja, ovisno o spolu ili rodnom izražavanju partnera/ica, različite vrste igranja uloga (ageplayanimal roleplaygender-playuniformprisonrape…), kao i različiti stupanj tjelesnih modifikacija kod samih seksualnih partnera_ica. U seksualnom činu i/ili prilikom samog igranja uloga, važan faktor znaju imati materijali od kojih je izrađena odjeća ili obuća, odnosno seksualna pomagala, stoga se BDSM odnosi mogu diferencirati po osnovi najčešćih fetiša prema: koži (leather), gumi (rubber) ili lateksu (latex).

Za BDSM se smatra da je jedini konsenzualni (seksualni) odnos koji se može protumačiti kao nelegalni, te za kojeg ne vrijede uobičajene konvencije ljudskih prava (npr. presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju “Laskey, Jaggard and Brown vs. United Kingdom“).

Vanila je opis kojim osobe koje prakticiraju BDSM opisuju društveno prihvaćeno i konvencionalno seksualno ponašanje koje ne uključuje elemente BDSM-a ili sklonosti ka fetišima. Vanila seks u govoru ili slengu može označavati i vrlo konzervativno, jednolično, uobičajeno ili “nemaštovito” seksualno ponašanje.

Biseksualna osoba

osoba koju emocionalno i/ili fizički privlače osobe istog i različitog spola ili roda.

Bicurious, odnosno biznatiželjan_a – osoba koja izražava mogućnost sa seksualnim eksperimentiranjem s biseksualnošću, odnosno osobama izvan pretpostavljene vlastite seksualnosti.

Boi žena koja izražava rodne karakteristike dječaka. U BDSM zajednici označava i submisivnu butch osobu, a često se i koristi za transmuškarce u ranoj fazi spolne tranzicije.
Cisgender

(lat. cis – “s ove strane”) opisuje osobu čiji se spol pripisan rođenjem poklapa s očekivanim rodnim identitetom, rodnim izražavanjem i ulogama koje iz toga proizlaze. U govornom jeziku termin se jednostavno odnosi na sve osobe koje nisu transrodne.

Cismuškarac i cisžena je naziv kojeg najčešće koriste transrodne osobe za osobe čiji se rodni identitet “poklapa” sa spolom koji im je pripisan rođenjem.

Cissekizam – sinonim za transfobiju.

Cisnormativnost – spolna normativnost. Pojam sklon pojmu heteronormativnost, s time da se, za razliku od heteronormativnosti, koja se isključivu legitimnost daje samo heteroseksualnim odnosima, cisnormativnost prihvaća samo biološki spol i njemu odgovarajuću rodnu ulogu kao jedinu legitimnu i prihvatljivu odrednicu nečijeg identiteta. Cisnormativnost tako negira legitimno postojanje transrodnosti i opisuje je kao “bolest” ili “nastranost”.

Diskriminacija

diskriminacija predstavlja svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili nejednak tretman na osnovu određenih karakteristika. Ona ima za cilj poništavanje ili umanjivanje poštovanja uživanja ili priznavanja. Višestruka diskriminacija je diskriminacija po više osnova ili na više nivoa ili diskriminacija koja po jednoj osnovi kršeći jedno pravo također krši i druga prava.

Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12), diskriminacija se definira kao stavljanje u nepovoljniji položaj osobe ili osobe s njom povezane rodbinskim ili drugim vezama, po nekoj od 17 navedenih osnova diskriminacije, kao i stavljanje u nepovoljniji položaj neke osobe na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju.

Zakon razlikuje izravnu i neizravnu diskriminaciju: izravna diskriminacija je stavljanje nekoga u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, a neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati zakonitim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nužna.

Drag King je osoba koja se odijeva u odjeću koja se društveno pripisuje muškarcima, a sve u svrhu političkog performansa, zabave ili osobnog zadovoljstva predstavljajući vlastitu definiciju muškosti. Takvo izražavanje može biti personifikacija muškarca, kulturološko izražavanje, butch stvarnost, proširivanje identiteta ili oblik parodije. Drag King-a se oslovljava s “On” kad je u dragu, a s “Ona” kad nije u dragu. Takve se osobe u javnom govoru krivo naziva “transvestitima”.
Drag Queen je osoba koji se odijeva u žensku odjeću radi osobnog zadovoljstva ili zabavnog ili političkog performansa. Drag Queen se oslovljava s “Ona” kad je u dragu, a s “On” kad nije. Takve se osobe u javnom govoru najčešće krivo naziva “transvestitima”.
Gay pride medijski, slengovski i popularan (i često neispravan i nepotpun) naziv za Povorku ponosa. (vidi Povorka ponosa)
Gej

osoba koja se definira kao muškarac kojeg emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili samodefinirane kao muškarci.

Peder – najčešće diskriminatoran i homofoban naziv za gej muškarca ili čitavu LGBTIQ zajednicu. Unatoč tome, kod nekih gej muškaraca se namjerno prihvaća kao sekundarni seksualni identitet koji se koristi u komunikaciji s osobama prema kojima se razvilo povjerenje da nisu homofobne. Istovremeno se kod nekih neheteroseksualnih muškaraca prihvaća kao primarni seksualni identitet radi izražavanja snažnog političkog stava zbog odbacivanja identifikacije s terminom “gej” koji se vidi kao apolitičan zbog povezivanja s pop-kulturom, konzumerizmom i komercijalizacijom.

Medvjed – sleng koji se koristi za biseksualnog, gej muškarca ili transmuškarca, mišićave, jake ili vrlo jake fizičke građe, izrazite dlakavosti i često vrlo maskulinog rodnog izražavanja, no uglavnom sa snažno izraženim gej identitetom. Pretili “medvjedi” znaju se identificirati i kao “chubs”, “medvjedi” mršave ili atletske građe “otters” (vidre), dok se mlađi ili rastom niski “medvjedi” znaju nazivati “cubs”.

Str8 act – sleng koji se koristi za biseksualnog ili gej muškarca čije normativno rodno izražavanje može neprimjetno “proći” kao heteroseksualno.

Twink – sleng koji se koristi za biseksualnog ili gej muškaraca koji izražava rodne karakteristike dječaka.

Genderfuck ili “zajebavanje s rodom”, označava namjerno višestruko izražavanje rodova ili rodne kontradikcije, kao i različite interpretacije rodnih i spolni identiteta – kroz odjeću, ponašanje i govor – kako bi se postigla zbunjenost ili zainteresiranost osoba koje se nalaze unutar rodne binarnosti. Osoba koja izražava genderfuck na taj način želi naglasiti razliku između “spola”, “rodnog izražavanja” i “seksualnosti” i stvoriti slobodan prostor unutar društva koje se konstituira kroz heteronormativne odnose. Pojam se usko može vezati uz drag, no za razliku od uobičajenog draga, kod genderfucka je naglasak na iznenađenju, višerodnosti i kontradikciji.
Genderqueer ili “nebinaran_a”, osoba čija se seksualnost i rod ne može svesti kroz binarnost – sveobuhvatni termin i samoidentifikacija za sve rodne identitete koji nisu “muškarac” i “žena”.
Govor mržnje

usmeni ili pisani govor koji se svodi na javno izazivanje ili prouzrokovanje mržnje, netrpeljivosti ili razdora i/ili raspaljivanje već postojeće mržnje s time što se ona kroz javni govor mržnje razvija, jača i produbljuje. Hrvatski Kazneni zakon ne koristi naziv “govor mržnje”, već kazneno djelo “javnog poticanja na nasilje i mržnju”, koji osim govora uključuje i medijsko djelovanje. Tako u članku 325. Kaznenog zakona (NN, br. 125/2011, 144/12, 56/15, 61/15; 101/17) stoji: “Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.” Isti članak zakona kažnjava i pokušaj činjenja tog kaznenog djela, kao i svaku osobu koja “javno odobrava, poriče ili znatno umanjuje kazneno djelo genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina”.

Zakon o suzbijanju diskriminacije prepoznaje prekršaje koji bi se mogli dijelom svesti pod definiciju “govora mržnje”. Naime, u članku 4. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12) stoji: “Poticanje na diskriminaciju smatrat će se diskriminacijom u smislu odredaba ovoga Zakona.”

Hetero-fleksibilan_a osobe koje se samoodređuju kao uglavnom heteroseksualne, no otvorene su za upuštanje u seksualne aktivnosti i s osobama istog spola ili roda.
Heteronormativnost uvjerenje da su heteroseksualnost i heteroseksualni odnosi “bolji” i “normalniji” odnosi od bilo kojih drugih odnosa među spolovima i rodovima, posebice u odnosu na homoseksualnost i biseksualnost. Heteronormativnost također normira i same rodne uloge – sa striktnim pravilima izgleda i ponašanja predviđena za “muškarce i žene” – gdje se svako odudaranje od čvrstih heteropatrijarhalnih ideala muškosti i ženskosti karakterizira kao nešto nelegitimno, odnosno kao “neprirodno”.
Heteropatrijarhat poredak koji počiva na principima patrijarhata i isključive heteroseksualnosti, odnosno na duboko ukorijenjenim nepromjenjivim binarnim gledištima koja definiraju, kreiraju i određuju ‘muškarca’ i ‘ženu’ i zadaju norme s unaprijed određenim ulogama.
Heteroseksizam pristup koji promovira heteroseksualnost kao jedini legitimni oblik ljudske seksualnosti, te ignorira postojanje drugih spolnih orijentacija, odnosno postojanje LGBTIQ osoba. Ta ideologija polazi od postavke kako su neheteroseksualne osobe devijantne, abnormalne ili inferiorne u odnosu na heteroseksualne i obično se manifestira kao opća predrasuda, slična rasizmu. Može voditi snažno izraženoj homofobiji i aktima nasilja, posebno kada je dio kulturne ili društvene homofobije.
Homofobija/bifobija iracionalan strah, mržnja, predrasude ili diskriminacija prema homoseksualnim i biseksualnim osobama (LGB osobama), uključujući osobe koje su tako percipirane. Prema Međunarodnoj enciklopediji žena homofobija se definira kao diskriminacija koja uključuje predrasude, strah, mržnju i/ili nesnošljivost prema homoseksualnosti kod drugih ljudi, ali i kod samoga/e sebe (Routledge International Encyclopedia of Women: 2000).
Individualna homo/bi/transfobija proizlazi iz uvjerenja da su lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transeksualne, transrodne, interseksualne i queer osobe bolesne i/ili nemoralne, što se manifestira kroz osjećaj straha, gađenja, mržnje prema ovim osobama. Ovo uvjerenje proizlazi iz predrasuda i stereotipa koji postoje u društvu, a kojima su najčešći uzrok neinformiranost i neznanje.
Institucionalizirana homo/bi/transfobija se odnosi na brojne načine kojima (javne) institucije (javna administracija, poslovni i zdravstveni sektor, vjerske zajednice i dr.) diskriminiraju osobe na temelju njihove spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i rodnog izražavanja.
Interspolna osoba naziv kojim se identificira osoba koja se rađa s nedefiniranim (izričito ženskim ili muškim) spolnim organima. Ove osobe su uglavnom žrtve kirurških intervencija, hormonskih terapija i tabuiziranog života. U prošlosti se interpolna osoba nazivala hermafroditom, a pojava hermafroditizam. LGBTIQ pokret smatra da je medikalizirani termin “hermafrodit” diskriminatoran.
Interspolne karakteristike odnose se na spolno razlikovanje (unutar i između kromosoma, gonada, hormona i spolnih organa) koje odstupaju od uvriježenog društvenog i zakonskog spolnog razlikovanja koje dijeli osobe na samo dvije kategorije: muški i ženski spol.
Interpolnost biološka nedefiniranost spola kao izričito muškog ili ženskog, odnosno definiranost spola kao nečeg što je između “muškog” i “ženskog” ili kombinacija “muškog” i “ženskog” po pitanju kromosoma, gonada, hormona i spolnih organa koja odstupa od uvriježenog društvenog spolnog razlikovanja koje dijeli osobe na samo dvije kategorije: “muški” i “ženski” spol.
Jezična dekonstrukcija moći bogatstvo gramatičke rodnosti (južno)slavenskih jezika je svedeno na prototip muškog roda, te nevidljivosti ostalih u jeziku, govoru, a time i u društvu. Jezična dekonstrukcija moći podrazumijeva mijenjanje jezika i korištenje takvog u privatnom i javnom diskursu. Promjena podrazumijeva višerodno izražavanje kako bi se ostvarila rodna ravnopravnost i vidljivost rodova u jeziku i društvu.
Ksenofobija strah od stranog (ljudi, pojmova, kultura, ponašanja, života) i netrpeljivost prema istom koja može prerasti u mržnju. Ksenofobija se odnosi na strance_kinje, druge/strane kulture i vezuje se uz rasizam, diskriminaciju nad imigrantima_kinjama.
Kulturalna homo/bi/transfobija se odnosi na društvene norme i pravila koja nam govore da je biti heteroseksualne orijentacije jedino ispravno i/ili moralno.
Lezbijka

osoba koja se definira kao žena koju emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili samodefinirane kao žene.

Dyke – sleng naziv koji se odnosi na lezbijku ili lezbijstvo, bez obzira na stvaran seksualni identitet osobe. Izvorno je bio pogrdan naziv za maskuliniziranu ili butch ženu, koji se još uvijek koristi.

Butch – žena s naglašenim društveno normiranim oznakama muškog rodnog izražavanja.

Stone butch – žena koja ima snažno izražena društveno normirana muška rodna obilježja, te je seksualno dominantna spram partnerica.

Femme – žena s naglašenim društveno normiranim oznakama ženskog rodnog izražavanja.

Stone femme – žena koja ima snažno izražena društveno normirana ženska rodna obilježja, te je seksualno submisivna spram partnerica.

Power femme – žena koja se zabavlja u prikazivanju svoje ženstvenosti jer je uživa u snazi, moći i tajanstvenosti, koje se obično povezuju s pojmom ženstvenosti.

Lipstick – žena koja naglašava društveno normirane oznake ženskog rodnog izražavanja kroz odijevanje i šminku. Drugi naziv je ‘’doily dyke’’.

Lezbijski separatizam političko uvjerenje radikalnog feminizma nastalog ’70-ih prema kojem žene ne bi trebale biti samo ženski identificirane, već bi trebale živjeti u potpunosti odvojeno i neovisno od muškaraca u ženskim zajednicama.
Lezbofobija

opisuje predrasude, diskriminaciju, seksualno zlostavljanje, fizičko nasilje i druge oblike nasilja prema osobi zbog njenog lezbijskog identiteta.

Lezbijska nevidljivost – izostavljanje lezbijskih života iz javnih diskusija, medijskih prezentacija o homoseksualnosti, aktivizma i drugih oblika javnosti. Lezbijska nevidljivost je i tendencija heteronormativnog društava da sakrije činjenicu da lezbijke postoje.

Ljudska prava podrazumijevaju prava, slobode i obaveze svakog ljudskog bića samim njihovim postojanjem. Ne postoji hijerarhija ljudskih prava niti se ona mogu oduzeti ili odbaciti. Osnovne karakteristike ljudskih prava su: univerzalnost, neotuđivost, nedjeljivost i međusobna ovisnost i povezanost. Principi ljudskih prava su: nediskriminacija i jednakost, učešće, uključenost, odgovornost i vladavina zakona.
Mačizam uvjerenje u mušku superiornost kroz stav koji se temelji se na naglašavanju ideala muškost i svih onih osobina koje se smatraju tradicionalno muškima, a koja su u pravilu povezana s tjelesnom snagom, hrabrošću i posebno dominacijom prema svim osobama – muškarcima i ženama – koji se na rodnom spektru nalaze na manjem stupnju maskulinosti od muškarca koji dominira (alfa muškarca). Taj stav može varirati od maskulinog rodnog izražavanja i benignog naglašavanja muževnosti, do ekstremističkog muškog šovinizma. Mačizam u pojedinim kulturama, posebice u Latinskoj Americi te na Mediteranu i Balkanu, prihvaća seksizam, nasilje, homofobiju i transfobiju kao legitimna sredstva za potvrđivanje i legitimacije muškosti.
Marginalizirane (ranjive) grupe skupina/grupa ljudi koja je zbog individualnih karakteristika diskriminirana, podložnija nasilju i nepoštivanju pripadajućih ljudskih prava, te koje nemaju isti pristup informacijama, ustanovama i čije je aktivno učešće u civilnom društvu dodatno sputano posljedicama nasilja, diskriminacije i marginalizacije.
Nasilje

čin ili namjera da se povrijedi ili uništi osoba i njezin integritet i dostojanstvo na fizičkom, psihičkom/emotivnom, duhovnom ili nekom drugom nivou.

Fizičko nasilje – nanošenje ozljeda fizičkom silom/snagom drugoj osobi – udarci, povrede i svaki drugi oblik nanošenja fizičkih ozljeda ili bola.

Psihičko nasilje – uključuje verbalne napade, omalovažavanje, vrijeđanje, ismijavanje, deprivaciju slobode kretanja, zastrašivanje, prijetnje.

Seksualno nasilje – uključuje bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni dodiri i/ili komentari, odnosno prijedlog usmjeren protiv volje osobe ili njezine seksualnosti. Uključuje uznemiravanje, zlostavljanje, silovanje, trgovinu, prisilnu prostituciju i pornografiju.

Ekonomsko nasilje – odnosi se na uskraćivanje ili oduzimanje ekonomskih sredstava, potencijala.

Institucionalizirano nasilje – predstavlja nepravedno, neodgovarajuće i neadekvatno reagiranje državnih tijela i represivnih organa, kao i izostanak reakcije i djelovanja.

Ormaruša uvreda koja se odnosi na osobu koja negira vlastitu homoseksualnost, biseksualnost ili transrodnost i koja se predstavlja kao strejt ili heteroseksualna, pristajući na heteronormativnost i heteronormativne rodne uloge, te heteropatrijarhat zbog čega u konačnici uživa nediskriminaciju i sve društvene povlastice kao i heteroseksualne osobe.
Panseksualnost

pojam koji se veže uz osobe i njihovo rodno izražavanje, kao i njihovu fizičku ili emocionalnu privlačnost prema drugim osobama neovisno o njihovim mnogostrukim ili neodređenim rodnim varijetetima, onkraj raznih oblika “ženstvenosti” i “muževnosti”. Taj termin proširuje biseksualnost i na osobe koje ne spadaju u rodnu i spolnu binarnost koju biseksualnost implicira.

Panrodna osoba (pangender) – osoba koja osjeća da se ne može identificirati niti u muškom niti u ženskom rodu, već se izražava u oba roda ili u vlastitoj konstrukciji nekog ili više rodova.

Dvorodna osoba (bigender) – opisuje tendenciju rodnog izražavanje osobe koji se pomiče iz “muškog” u “ženski” i obratno, ovisno o kontekstu i želji same osobe.

Pomoseksualnost (post-modern sexuality) – neologizam koji se upotrebljava za osobe koje izbjegavaju identifikaciju sa spolnom orijentacijom, rodom, rodnim identitetom ili seksualnim identitetom uopće.

Patrijarhat sustav društvenih odnosa i struktura u kojemu muškarci kao skupina dominiraju, podčinjavaju i iskorištavaju žene. Temeljen je na hijerarhijskim odnosima, moći i muškoj solidarnosti. Feministički pogled patrijarhat vidi kao izvornu društvenu hijerarhiju i obrazac iz kojeg su se razvili svi ostali oblici izrabljivanja, kao što su to ropstvo, rasizam, kapitalizam, kolonijalizam ili iskorištavanje prirode.
Poliamorija naziv za održavanje intimnih odnosa, romantične i/li seksualne prirode, s više od jedne osobe, a uz znanje i pristanak svih partnera/ica.
Povorka ponosa godišnji prosvjedni skupovi LGBT osoba koji se održavaju diljem svijeta od 1970. godine, najčešće u lipnju i srpnju kao obilježavanje godišnjice sukoba LGBT osoba i policije ispred kluba The Stonewall Inn na Greenwich Villageu u New Yorku, u ulici Chrisopher. Sukobi policije i građanstva trajao je u noći s 27. na 28. lipnja ’69 i smatra se početkom pokreta za oslobođenje i prava lezbijki, gejeva i transrodnih osoba. Povorke ponosa se održavaju pod različitim imenima, ovisno o gradu u kojem se održavaju, no najčešće uz ime grada vezuju engleske riječi “Pride” ili “Christopher Street Day”.
Predrasude radi se generalizaciji, odnosno uopćenom stavu koji dovodi do pretjerane kategorizacije neke grupe i njenih pripadnika/ca. Ako se jasno pokazuje stav prema drugoj grupi, riječ je o otvorenoj predrasudi, a ukoliko se stav ne iskazuje, ali ipak djelatno utječe na ponašanje jedne skupine ili pojedinca/ke prema drugima, radi se o prikrivenoj predrasudi.
Prisilna heteroseksualnost teorija feministkinje Adrienne Rich prema kojoj se objašnjava da patrijarhat upućuje žene na muškarce i muškarce na žene kao jedini mogući izbor, čak i kad je odnos podčinjavajući i neprihvatljiv za osobu.

Lezbijski kontinuum – povijesna dimenzija ženskog iskustva o tome da su žene voljele žene od početka svijeta i da su birale žene za prijateljice, suradnice, povjerenice, podršku. Frazu je prvi puta upotrijebila Adrianne Rich 1978.

Lezbijska egzistencija – izbor žena da budu naklonjene ženama u svim dimenzijama svoga života. Lezbijsku egzistenciju žive žene koje ne ovise o muškarcima ekonomski, niti emotivno niti seksualno.

Pristup sa stanovišta ljudskih prava (human rights-based approach) – metodologija čija su osnova standardi i principi ljudskih prava i koja podrazumijeva prepoznavanje i uvažavanje individualnih karakteristika pojedinih grupa koja se bore za ostvarivanje i poštivanje univerzalnih ljudskih prava.
Queer termin koji se odnosi na sve osobe, osobine, politike ili radnje koja nisu iz heteronormativnog socijalnog ili kulturnog obrasca. Zbog tako široke definicije queer se često koristi, ovisno o kontekstu, kao imenica, glagol i pridjev – odnosi se na propitivanje i/ili odbijanje nametnutih normi patrijarhalne tradicije; kreiranje prostora, kulture i izražaja koji nadilazi ‘zatvorene kutije’ LGB ili heteroseksualne seksualnosti, i/ili ‘ženskih’ i ‘muških’ spolova / rodova; omogućavanje samodefiniranja; predstavljanje radikalne politike koja uviđa povezanost svih vidova opresije; “proces vječitog remećenja”.

Queer teorija je grana poststrukturalne kritičke teorije koja je nastala početkom ’90-ih godina 20.st. iz gej i lezbijskih i queer studija, ženskih studija i postmoderne kritike društva kao odgovor na tadašnje stanje LGBT pokreta i feminizma. Na stvaranje queer teorija utječu radovi autorica poput Glorie Anzaldúe, Eve Kosofsky Sedgwick i Judith Butler.

Anarho-queer – je dio anarhističke teorije koja zagovara anarhizam – ukidanje države, društva autoriteta, klasnih odnosa i eksploatacije – i društvenu revoluciju kao sredstvo za ostvarivanje oslobođenja ne-heteroseksualnih (LGBTIQ) osoba i dokidanje homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije, heteronormativnosti, heteroseksizma, heteropatrijarhata i rodne binarnosti.

Queer-feminizam – je grassroots pokret koji proizlazi iz postmoderne feminističke teorije i queera, kao kritika LGBT pokreta i polarizacije između liberalnog i radikalnog feminizma, koji zagovara dekonstrukciju patrijarhata i drugih odnosa utemeljenih na muškom autoritetu, kroz široku frontu i suradnju različitih neprivilegiranih socijalnih slojeva.

Rod individualni konstrukt vlastitog identiteta i izražavanja koji potvrđuje, negira i/ili nadilazi društveno zadane i formirane spolne i rodne uloge “muškaraca” i “žena” kao i cijelu binarnu osnovu „muškog” i „ženskog”. Također, rod je društveni konstrukt spola koji po definiciji određuje društvene uloge “muškaraca” i “žena”.
Rodne slobode pravo svake osobe da izražava svoj rod na način koji izabere; kroz ženskost, androginost, muškost ili bilo koju drugu točku na rodnom spektrumu. Ovo uključuje pravo na rodnu neodređenost i rodnu kontradikciju. Podrazumijeva da svaka osoba ima pravo da odredi, uvjetuje ili mijenja spol ili rod na način koji joj odgovara, bio muški, ženski ili bilo koji drugi na rodnom spektrumu. Ovo uključuje pravo na fizičku neodređenost i kontradikciju.
Rodne uloge skup očekivanih postupaka i ponašanja koji je povezan s činjenicom – i unaprijed računa na nju – je li osoba “muškarac” ili “žena”.
Rodni identitet opisuje osobni osjećaj svake osobe da se identificira kao muškarac ili žena, a podrazumijeva i vlastitu rodnu koncepciju, neovisno o spolu koji je pripisan rođenjem.
Rodni jaz (gender gap) raskorak, nesrazmjer u bilo kojemu području djelovanja, vezano uz stupanj sudjelovanja, pristup, prava, nagrađivanje i dobiti muškaraca i žena.
Rodno izražavanje način na koji se svaka osoba izražava kroz rod, ponašanje, odijevanje, frizuru, glas, govor tijela, tjelesne karakteristike i/ili ostale vanjske oznake.
Rodno uvjetovano nasilje standardizirani i institucionalni naziv koji se odnosi na bilo koji oblik nasilja upotrebom ili prijetnjom fizičke i emocionalne prisile, uključujući silovanje, premlaćivanje, seksualno uznemiravanje, incest i pedofiliju. Feministički i LGBTIQ naziv je “muško nasilje” ili “nasilje protiv žena i LGBT osoba”.
Seksizam je naziv za ideologiju koja polazi od postavke da se fizičke i mentalne razlike među spolovima moraju reflektirati na različiti ili neravnopravan, položaj rodova u društvu.
Seksualna eksploatacija je seksualno iskorištavanje koje se odnosi na stjecanje seksualnog zadovoljenja, financijske dobiti ili napredovanja zloupotrebom seksualnosti druge osobe, negirajući pritom njena ljudska prava na pravo odabira, dostojanstvo, jednakost, autonomiju, psihičko i fizičko zdravlje, te pravo na život bez nasilja.
Seksualna i reproduktivna prava uključuju i seksualnu slobodu, autonomiju, seksualni integritet i sigurnost tijela, seksualnu privatnost i spolnu/rodnu jednakost, seksualni užitak i emocionalno seksualno izražavanje, pravo na slobodne i odgovorne reproduktivne izbore, na informaciju vezanu uz seksualnost temeljenu na znanstvenim istraživanjima, na sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, te pravo na zaštitu seksualnog zdravlja.
Seksualna orijentacija odnosi se na emotivnu, seksualnu i drugu privlačnost prema osobama koje mogu biti istog ili različitog spola ili roda.
Seksualne i rodne manjine diskriminatoran i rodno neosviješten naziv za LGBT osobe, suprotan tendencijama LGBTIQ pokreta i standardne terminologije europskih institucija.
Seksualne slobode predstavljaju mogućnost potpunog izražavanja vlastitih seksualnih potencijala kao i odgovornog ponašanja prema drugima.
Seksualni identitet podrazumijeva vlastitu spolnu, rodnu i seksualnu koncepciju, neovisno o spolu koji je pripisan rođenjem te podrazumijevajućoj spolnoj orijentaciji, rodu i očekivanom rodnom izražavanju.
Seksualnost skup osjećanja, ponašanja, stavova i vrijednosti koji se dovode u vezu sa seksualnom željom i identitetom, odnosno postojanjem svakog ljudskog bića kao spolnog, rodnog ili seksualnog. Seksualnost je integralni dio ljudskog razvoja kroz sve faze života, ona uključuje fizičke, psihološke i društvene komponente.
Šovinizam uvjerenje u nadmoćnost ili superiornost vlastite skupine nad drugima. Uglavnom se odnosi na etničke skupine, narode i rod.
Spol uobičajeno društveno, biološko i zakonsko klasificiranje na osnovu reproduktivnih organa, kromosoma i funkcija koje se dijeli na muški i, ženski, ponekad na interseks, odnosno “neodređeni”.
Spolna tranzicija odnosi se pravilan način nazivanja procesa kroz koji prolaze transrodne osobe prilikom prilagođavanja svojeg biološkog, odnosno pripisanog spola, s rodnim identitetom. Tranzicija može biti hormonalna i/ili kirurška, odnosno operativna. Operativni zahvat se pravilno naziva operacija prilagodbe spola. Termini poput “promjena spola”, “pred-operativno”, “post-operativno” su uvredljivi, diskriminatorni ili jednostavno netočni, budući da ne opisuju točan proces kroz koji transrodne osobe prolaze.
Strejter osoba koja se definira kao muškarac kojeg emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili samodefinirane kao žene.
Strejterica osoba koja se definira kao žena koju emocionalno i/ili fizički najčešće privlače osobe koje su društveno percipirane ili samodefinirane kao muškarci.
Tjelesni integritet pravo osobe na vlastito nesmetano tjelesno postojanje.
Transeksualna osoba osoba koja ističe kako ima jasnu želju i namjeru da promijeni svoj spol, kao i osoba koja je djelomično ili potpuno modificirala (uključuje fizičku i/ili hormonalnu terapiju i operacije) svoje tijelo i prezentaciju, izražavajući svoj spolni/rodni identitet i osjećaj sebe.
Transfobija odnosi se na neprihvaćanje i negiranje prava na osobnu koncepciju rodnog ili spolnog identiteta i izražavanja. Podrazumijeva strah, mržnju, gađenje i diskriminirajući odnos prema osobama čije stvarno ili percipirano rodno izražavanje nije u skladu s društveno pripisanim spolom, kao i na predrasude i diskriminirajući odnos prema osobama koje narušavaju i prekoračuju uske društvene spolne i rodne uloge, pravila i stereotipe.
Transmuškarac (F2M)

(ili rjeđe transeksualac) osoba koja se definira kao osoba muškog rodnog identiteta i rodnog izražavanja, a koja je rođena kao biološka žena i u procesu je spolne modifikacije.

Packer je transmuškarac koji upotrebljava penalnu protezu ili dildo u svrhu seksualnih aktivnosti ili u svrhu više “muškog” izgleda.

Transrodna osoba

osoba čiji rodni identitet i/ili rodno izražavanje nije u skladu s uvaženim tradicionalnim rodnim ulogama i normama.

Tomboy je transrodni identitet koji se odnosi isključivo na mlađu osobu ženskog spola (nevezano o spolnoj orijentaciji) no čije ponašanje odražava ponašanje dječaka.

Transrodnost je pozicija samoidentifikacije osobe kao muške, ženske ili onkraj obje mogućnosti koja se ne povezuje s pripisanom “rodnošću” kao ni s konvencionalnim određenjima muškog ili ženskog roda. Transrodne osobe kroz politiku izbora ostvaruju “između rodova” kao vlastito htijenje, subverzivni čin, kreativnost ili slobodu.
Transvestit/ka osoba koja odjećom izražava rod koji je suprotan njezinom biološkom spolu i najčešćim osobnim rodnim izražavanjem. Kada se preoblačenje čini u samo svrhu osobnog ili tuđeg seksualnog zadovoljstva, najčešće se koristi skupni naziv “crossdresser” (CD).
Transžena (M2F) (ili rjeđe transeksualka) osoba koja se definira kao osoba ženskog rodnog identiteta i rodnog izražavanja, a koja je rođena kao biološki muškarac i u procesu je spolne modifikacije.
Zločin iz mržnje zločin počinjen iz mržnje i netrpeljivosti prema osobi ili osobama koje su drugačije po nekoj osnovi njihove ljudskosti.Po članku 87. Kaznenog zakona RH (NN, br. 125/2011, 144/12, 56/15, 61/15; 101/17): “Zločin iz mržnje je kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, jezika, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako ovim Zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje.”