glasački listić

Objašnjenje zašto su navedene osobe nominirane možete naći na homofob 2014 i homofrend 2014.


homofob

 

homofrend

Ante Čorušić
Aleksandra Korać Graovac
Željko Reiner
Damir Stojić
Blanka Vlašić
Željka Markić

 

Stipe Alfier
Mirela Holy
Željka Kamenov
Maja Sever
Nataša Janjić
Severina