+385(0)1 580 65 60 [email protected]

ZA ŠKOLE BEZ HOMOFOBIJE, TRANSFOBIJE I PREDRASUDA

Project Info

Project Description

Osnovni cilj projekta je smanjenje svih oblika nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta među mladima i u obrazovnim ustanovama, ojačavajući istovremeno kapacitet prijavitelja_ica za rad s djecom i mladima. Projekt uključuje sedam glavnih aktivnosti:

1) Trening za voditelje_ice predavanja o ljudskim pravima LGBT osoba i nasilju_bullyingu nad LGBT mladima u srednjim školama održat će se u svrhu poboljšanja učinkovitosti i izgradnje kapaciteta. Treningom će sudionici_ice biti osposobljeni_e za držanje predavanja o LGBT tematici učenicima_icama srednjih škola. Treningu koji će se održati u Rijeci prisustvovat će od 8 do 12 aktivista_kinja udruge LORI, Zagreb Pride-a i Trans Aida, a vodit će ga udruga LORI

2) Edukacija o javnom zagovaranju u području obrazovanja. Udruga LORI djeluje na području suzbijanja homo_bifobije i transfobije u obrazovanju od 2012.godine. Kako bi učinkovito nastavila svoje djelovanje, uočena je potreba za izradom detaljne zagovaračke strategije i plana na ovom području (identificirano u suradnji s udrugom GONG u okviru projekta Libera. Prvi dio edukacije trajat će dva dana a provest će je edukatori_ce s iskustvom u ovom području. Edukacija će se održati u Rijeci i obuhvatit će razradu zagovaračke strategije vezano za implementaciju Smjernica za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama, uključujući i izradu sažetka javnih politika (policy brief). Po provedenoj edukaciji, udruga LORI izraditi će detaljan plan zagovaračke strategije i krenuti sa zagovaračkim aktivnostima. Edukaciji će prisustvovati 12 aktivistkinja udruga LORI i Zagreb Pride

3) Follow up sastanak i mentorstvo, odnosno drugi dio edukacije o javnom zagovaranju održat će se kroz follow up sastanak u Rijeci na kojem će se evaluirati dosadašnje aktivnosti te odrediti daljnji koraci

4) Predavanja za učenike_ice srednjih škola (2. ili 3. razred) koja imaju za cilj informirati učenike_ice o tematici spolnih i rodnih manjina kao i suzbijanju nasilja i_ili zlostavljanja na osnovu spolne orijentacije i_ili rodnog identiteta. Program je komplementaran nastavnom planu zdravstvenog odgoja i to u modulima Prevencija nasilničkog ponašanja i Spolno_rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. Predavanje unaprjeđuje školski kurikulum edukativnim aktivnostima kojima se doprinosi preventivnoj ulozi škole vezano za nasilje prema manjinama te zdravstvenom i građanskom odgoju učenika_ica. Bit će održano najmanje 6 predavanja za oko 120 učenika_ica, u školama na području Primorsko-goranske županije i Grada Zagreba

5) Tribina o učincima homofobije i transfobije u sustavu obrazovanja s ciljem osvještavanja javnosti i obrazovnih institucija o ovom problemu i unaprjeđenja nacionalnih program i školskih politika kako bi se osiguralo učinkovito uživanje prava na obrazovanje bez diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili rodnog identiteta održat će se tribina u Zagrebu. Na tribini će sudjelovati predstavnici_ice javnih institucija s područja obrazovanja i OCD-a za ljudska prava. Zaključci tribine bit će distribuirani relevantnim institucijama i organizacijama.Očekviani broj sudionika_ica je oko 40 osoba

6) Plakat za promicanje jednakopravnosti i tolerancije koji poziva na prihvaćanje različitosti i uviđanje jednakosti a prikazuje nekoliko osnova diskriminacije i neprihvaćanja (npr. rod, spol, spolna orijentacija, socijalni status, nacionalni identiet i sl.). Konkretne teme bit će izabrane na radionici. Plakat je namijenjen srednjim školama, fakultetima, učeničkim domovima te mjestima koja okupljaju djecu i mlade u Rijeci i Zagrebu, te nekoliko većih gradova u Primorsko-goranskoj županiji. Bit će tiskano 100 plakata

7) Živa biblioteka je metoda koja na direktan način djeluje na suzbijanju diskriminacije i predrasuda, a funkcionira na principu iznajmljivanja knjiga, samo što su ovaj put "knjige" - živi ljudi. To je metoda informiranja i senzibiliziranja javnosti o društvenim problemima koja je od 2003. dio programa Vijeća Europe . Živa biblioteka funkcionira baš kao i obična – čitatelji_ice dolaze posuditi „knjige“ na određeni vremenski period. Nakon čitanja „knjige“ vraćaju u „knjižnicu“ i, ako žele, mogu posuditi još knjiga. Ipak, postoji jedna razlika: knjige u Živoj biblioteci su ljudska bića, a „knjige“ i „čitatelji_ice“ ulaze u osobni dijalog. „Knjige“ su pripadnici_ice ranjivih skupina koji_e se često suočavaju s predrasudama i stereotipima, te su često žrtve diskriminacije ili socijalne isključenosti. Svrha Žive biblioteke uspostavljanje je konstruktivnog dijaloga između pripadnika_ica marginaliziranih skupina i pojedinaca_pojedinki koji_e u svojim svakodnevnim životima u pravilu nemaju veće mogućnosti kontakata s tim skupinama. Bitna je značajka Žive biblioteke jednostavan, pozitivan i osobni pristup koji utječe na mijenjanje uvriježenih stavova sudionika_ica o određenim društvenim pojavama odnosno skupinama izloženih diskriminaciji. Otvorenim razgovorom između učenika_ica i „ljudi-knjiga“, odnosno pripadnika ranjivih skupina, stvara se platforma za otvoren i prijateljski razgovor unutar kojeg se osobnim pristupom i iskustvom mijenjaju dotadašnji stavovi, smanjuju negativne tenzije i jača empatija prema drugima i drugačijima. Metoda Žive biblioteke predstavlja uspješno sredstvo u promoviranju ljudskih prava i svakako je metoda koja se pokazala izuzetno prikladnom osobito u radu s mladima. Ova aktivnost će se provesti s studentima_cama Zagrebačkog i Riječkog sveučilišta, u kojoj će sudjelovati ukupno 150 studenata_ica. Aktivnost se planira povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (17. svibnja).

Ovaj projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske uz potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu.