Volontiraj za Prajd / Pride Volunteers


[hrvatski] For English scroll down

Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride najvažniji je događaj za LGBTIQ zajednicu u Hrvatskoj, a ove godine slavimo jubilarnu 15. Povorku ponosa!

Volonterski poslovi u kojima nam treba tvoja pomoć su:

  1. Volontiranje na Tjednu ponosa / Pride Week – 10. lipnja 2016.

Tjedan ponosa je ove godine programski najbogatiji i najraznolikiji do sada te svatko može pronaći nešto što bi ga/ju zanimalo u programu. Tražimo volontere i volonterke, osobe koje dijele naše temeljne vrijednosti, koje su spremne na učenje novih stvari te su odvažne, predane, odgovorne i voljne preuzeti inicijativu kad osjete da je to potrebno.

Volontiranje se sastoji od prenošenja i odnošenja stvari potrebnih za realizaciju programa Tjedna ponosa, dočekivanja korisnika/ica programa i ostale publike, pomoć na štandu s promo materijalima koji će se nalaziti na gotovo svakom događaju, pomoć u uređivanju prostora, čuvanje i pomoć pri postavljanju izložbi, rad na info pultu Zagreb Pridea, hosting na samim događajima, pomoć pri postavljanju svečanih domjenaka etc. Mogućnosti volontiranja su raznolike te vas ovom prilikom pozivamo da nam se javite kako bi vas moglie pozvati na volonterski sastanak sredinom svibnja.

  1. Izrada transparenata za Povorku i ukrasa za park ponosa „Ribnjak“

Od ponedjeljka 6.6. do petka 10.6. od 14:00h do 17:00h (osim srijede), u prostorijama Zagreb Pridea u Viničkoj (u Ponosnoj radionici/garaži) održavat će se radionica transparenata za Povorku i ukrasa za Ribnjak. Prethodne prijave nisu potrebne, dovoljno je da dođeš i budeš kreativan/kreativna.

  1. Volontiranje na 15. Povorci ponosa – 11.6.2016.

Na dan povorke uvijek nam treba pomoć pri obavljanju zadataka kao što su podjela balona, zviždaljki, bočica vode, transparenata i slično. Treba nam i pomoć pri ukrašavanju parka Ribnjak gdje će se održati koncert i program. Poslovi se sastoje od ukrašavanja parka Ribnjak (prije Povorke ponosa, od 12h do 15h) i pospremanja parka (nakon Povorke ponosa, od 20h do 21:30).

  1. Bez redarki i redara nema Povorke! – 11.6.2016.

Osim pomoći trebamo i redare/ke na Povorci ponosa 2016. Da bi bio/bila redar/ka u Povorci potrebni su nam tvoji osnovni podaci (ime i prezime; adresa prebivališta; mjesto i datum rođenja, OIB). Od tebe očekujemo da odgovorno shvatiš redarenje, ali i da znaš kako se ne radi o vrlo zahtjevnom poslu. Redari i redarke neće zamijeniti zaštitare i policiju koja čuva Povorku ponosa već služe održavanju reda u samoj Povorci. Ostale detalje saznat ćeš na informativnom sastanku na koji ćeš biti pozvan/a nakon što nam se javiš 🙂

Od vas ne očekujemo posebna znanja i vještine, već samo da dijelite temeljne vrijednosti Zagreb Pridea koje njegujemo svih 15 godina, od svog nastanka.

Kao znak zahvalnosti, Zagreb Pride će vam nakon volontiranja izdati Potvrdu o volontiranju na Povorci i Tjednu ponosa, a samo volontiranje je prilika da naučite kako se organiziraju i realiziraju javni događaji, marševi, protesti i drugi aktivistički skupovi i akcije. To je također izvrstan način da se dogodine priključite organizacijskim timovima Zagreb Pridea.

Očekujemo vaše prijave :

 

 

dividerlanguage

 

[English]

Pride March of LGBTIQ persons and families Zagreb Pride is the most important event for LGBTIQ community in Croatia and this year we are celebrating 15th Pride March!

Volunteer activities for which we need your help are:

  1. Volunteering on Pride Week, June 2nd to June 10th 2016

This year’s Pride Week program is the richest and most diverse so far and everyone can find something that they would be interested in. We are looking for volunteers, people that share our core values, who are ready to learning new things, as well as being courageous, dedicated, responsible and willing to take the initiative when they feel necessary. Volunteering consists of preparing things for the realization of the Pride Week program, welcoming participants of the program and other audience, helping at the stand with promotional materials which will be located on almost every event, helping with decorating places, help with guarding and setting up exhibitions, working at the information desk of Zagreb Pride, hosting at the events, helping with setting up the banquets, etc. Volunteering opportunities are various so we take this opportunity to invite you to contact us so we could invite you to a volunteers meeting in mid-May;

  1. Making the banners for March and ornaments for pride park ˝Ribnjak˝

From Monday June 6th to Friday June 10th, from 14h to 17h (except for Wednesday), banners and ornaments workshop will be held in the premises of Zagreb Pride in Vinička (in the Pride garage). Applications are not necessary, just come and be creative;

  1. Volunteering at 15th Pride March – June 11th 2016

At the day of the March, we always need help with the distribution of balloons, whistles, water bottles, banners etc. We also need help with decorating the Ribnjak Park where concert and program will be held. Tasks consist of decorating the Ribnjak Park (before Pride March, from 12h to 15h) and cleaning up the park (after Pride March, from 20h to 21:30h);

  1. Without security guards there is no March! – June 11th 2016

Beside mentioned, we also need security guards at Pride March 2016. To become a security guard at the March, we need your basic information (name, address of residence, place and date of birth, OIB). We expect from you to take this job seriously, but also to know that it is not very demanding job. Your job is not to replace formal security guards and police, but to assist us with holding a peaceful protest and maintaining order within the March. All further details will be shared at the informative meeting at which you will be invited after we hear from youJ

We don’t expect any specific knowledge or skills from you, but only to share core values of Zagreb Pride which we cherish throughout this 15 years, from our very beginning.

As a sign of gratitude after the volunteering Zagreb Pride will issue a Certificate of Volunteering at Pride March and Pride Week. With this volunteering experience you will get a chance to learn how public events, marches, protest and other activist events and actions are being organized.

We expect your applications 🙂