Početna About us
About Us

Zagreb Pride je queer feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje  aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije. 

Kroz edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, osnaživanje i direktnu akciju Zagreb Pride bori se za LGBTIQ osobe i zajednicu, nenormativne obitelji i društvo u cjelini te radi na dokidanju svih oblika diskriminacije uz punu promociju, poštivanje i zaštitu ljudskih prava. 

Kao neformalna grupa pri različitim LGBT i srodnim organizacijama djeluje od 2002., a od 10.09.2008. Zagreb Pride registriran je kao nevladina organizacija.

Zagreb Pride je članica zagovaračke mreže domaćih organizacija civilnog društva Platforme 112, europske podružnice Međunarodne lezbijske, gej, biseksualne, trans i interseks asocijacije (ILGA-Europe), Međunarodne gej, lezbijske, biseksualne, transrodne, queer omladinske i studentske organizacije (IGLYO), balkansko-nordijske mreže Babelnor, te svjetske i europske obitelji prajdova: InterPride i EPOA/Europride.  

Misija i ciljevi

Ciljevi Udruge su ostvarenje slobodnog, demokratskog, laičkog, emancipiranog i civilnog društva u kojemu su temeljne vrijednosti sloboda, mir, nenasilje, individualnost, pravednost, rodna ravnopravnost, tolerancija, sloboda govora, sloboda misli, te očuvanje, promicanje i prihvaćanje različitosti, sloboda izražavanja kao i pravo na samoidentifikaciju i samodefiniciju.

Principi djelovanja

Transparentnost, otvorenost, dobrobit LGBTIQ zajednice i kredibilitet pred LGBTIQ zajednicom.

Politička platforma Zagreb Pridea je queer-feministička. Prvi ju je put postavio Organizacijski odbor Povorke ponosa 2004 godine.

Područja djelovanja

organiziranje Zagreb Pridea – Povorke ponosa lezbijskih, gej, biseksualnih, transrodnih,
interseksualnih i queer osoba (u daljnjem tekstu LGBTIQ) osoba i popratnih događanja;
- promocija i zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba;
- promicanje i edukacija o ljudskim pravima;
- promicanje LGBT i queer kulture;
- ukazivanje na probleme seksizma, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije u društvu;
- sprečavanje i ukazivanje na diskriminaciju i nasilje na osnovi spola, roda, spolnog
identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, seksualne orijentacije, te interseksualnih
karakteristika;
- razvijanje solidarnosti unutar LGBTIQ zajednice;
- pridruživanje i osnaživanje nacionalnog, regionalnog (jugositočnoeuropskog) i međunarodnog
LGBTIQ pokreta;
- suradnja s javnošću i medijima.
 • promocija i zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba, kao i promicanje i edukacija o ljudskim pravima
 • promicanje LGBT i queer kulture
 • ukazivanje na probleme seksizma, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije u društvu
 • sprečavanje i ukazivanje na diskriminaciju i nasilje na osnovi spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, seksualne orijentacije, te interseksualnih karakteristika
 • razvijanje solidarnosti unutar LGBTIQ zajednice
 • organiziranje radionica, tečajeva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i druge aktivnosti koje su u skladu s ciljevima i principima udruge
 • logistička podrška pri organiziranju Povorke ponosa LGBTIQ osoba i popratnih događanja, te drugih javnih okupljanja LGBTIQ osoba 
 • pridruživanje i osnaživanje nacionalnog, regionalnog (jugositočnoeuropskog) i međunarodnog LGBTIQ pokreta
 • LGBT i queer izdavaštvo, te video i web produkcija
 • suradnja s javnošću i medijima

 

Struktura

Udruženje Zagreb Pride sastoji se od tri tijela uz koja djeluje i jedan autonomni kolektiv - Organizacijski odbor Povorke ponosa:

 • Skupština - je najviše, političko i upravno tijelo udruge koju čini punopravno i aktivno članstvo udruženja Zagreb Pride. 
 • Koordinacijski odborčine ga najmanje dvije izabrane osobe koje provode odluke Skupštine. Članstvo Koordinacijskog odbora ne može biti istoga roda.
 • Projektni timovi - čine ga članovi i članice, te vanjski suradnici i suradnice koje rade na projektima udruženja Zagreb Pride.
 • U organizaciji Povorke ponosa Zagreb Pride-a sudjeluje veća, otvorena, autonomna, nehijerarhijska, fluidna i volonterska grupa osoba okupljenih u Organizacijski odbor Povorke ponosa Zagreb Pridea. OOPP osmišljava i stvara Povorku ponosa - centralni, godišnji, javni, nekomercijalni i politički LGBTIQ događaj koji promiče ljudska prava LGBTIQ osoba, nenasilje, pravo na javno okupljanje i djelovanje, nepovredivost ljudskog dostojanstva, te slobodu izražavanja i kretanja.

Dokumenti

 

 

 rozi-megafon-728x90px

no-hate-hr