Apel za iskazivanje podrške Zagreb Prideu

Sloboda govora u Hrvatskoj mora se platiti

Zagreb Pride traži podršku i poziva na solidarnost

Presudom protiv Zagreb Pridea onemogućuje se rad naše udruge i cenzurira naš glas u borbi za ljudska prava LGBTIQ osoba – građana i građanki Republike Hrvatske.

Pravo na slobodu izražavanja misli jamči nam Ustav Republike Hrvatske. Misija Zagreb Pridea je javno ukazivanje na homofobiju, bifobiju i transfobiju, pa nam je dužnost i osnovna djelatnost reagirati na svako djelovanje usmjereno protiv LGBTIQ osoba, protiv naše djece i naših obitelji, protiv LGBTIQ zajednice. Ravnopravnost u pravima i dostojanstvu vrijednosti su koje Zagreb Pride zastupa od svog osnivanja.  Naša stajališta želimo nastaviti izražavati javno – iskreno i otvoreno.

Međutim, da bi slobodno govorile u Hrvatskoj,  mi tu slobodu trenutno moramo i plaćati. Iznos kazne koju moramo platiti je 41.018,91 kuna. Mi nenamjenska sredstva trenutno nemamo, pa smo taj iznos morale/i posuditi. Posudbu vraćamo 31.8. 2015.

Zagreb Pride poziva sve građane i građanke, sve podražavateljice i podržavatelje, sve one koji vjeruju u slobodu govora da nas u našoj misiji podržite simboličnom donacijom od 10 kuna.

  • Zagreb Pride, Meštrovićev trg 2, 10 000, Zagreb, OIB: 80888915470,
  • Banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
  • IBAN: HR1024020061100544000 (Swift: ESBCHR22 / REUTERS: ESZH).

Borba za ljudska prava LGBTIQ osoba se nastavlja!

Solidarno,

Zagreb Pride

Freedom of speech in Croatia costs:

Zagreb Pride seeks support and call for solidarity

The verdict against Zagreb Pride prevents the work of our association and censors our voice in the fight for the human rights of LGBTIQ persons – citizens of the Republic of Croatia.

The right to freedom of expression is guaranteed to us by the Croatian Constitution. The mission of the Zagreb Pride is calling public attention to homophobia, biphobia, and transphobia, so it is our duty and core activity to respond to any activity directed against LGBTIQ people, against our children and our families, against the LGBTIQ community. The equality of rights and dignity are values ​​that Zagreb Pride advocates since its founding. We want to continue to expressing our point of view publicly – honestly and openly.

However, in order to speak freely in Croatia, we do not have that freedom and we have to pay for that. The amount of penalties that we have to pay is HRK 41,018.91. We currently do not have general funds, so we had to borrow funds for that, with repayment date of August 31, 2015.

Zagreb Pride invites all citizens, all supporters, all those who believe in freedom of speech to support our mission by symbolic donation of 10 kuna (1.5 USD). IBAN:

  • Zagreb Pride, Meštrovićev trg 2, 10 000, Zagreb, VAT#: 80888915470,
  • Bank: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
  • IBAN: HR1024020061100544000 (Swift: ESBCHR22 / REUTERS: ESZH).

The struggle for LGBTIQ human rights continues!

In solidarity,

Zagreb Pride