Izradili_e smo priručnik za stručnjake_inje koji_e rade s djecom i mladima

Zagreb Pride predstavlja priručnik za stručnjake_inje koji rade u područjima obrazovanja i zdravstva, u udrugama koje se bave obiteljskom tematikom i službama za zaštitu djece, u medijima i javnim prostorima.

Priručnik je nastao u okviru projekta “Djetinjstvo raznolikosti – Mijenjanje društvenih stavova prema rodnoj raznolikosti djece u Europi”.

Ključni očekivani i željeni rezultati projekta su podizanje svijesti i smanjenje predrasuda, kao i unapređenje zaštite od nasilja te podrške LGBTI+ i rodno nenormativnoj djeci i mladima, čemu pridonosi i ovaj priručnik. Priručnik uz terminologiju, daje pregled definicija, vrsta i utjecaja nasilja nad LGBTI+ djecom i mladima te nudi konkretne korake kako podržati LGBTI+ djecu i mlade te kako prevenirati nasilje i diskriminaciju.

Priručnik možete preuzeti ovdje.