Jogjakartska načela, Načela primjene međunarodnopravnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava u odnosu na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” i Zagreb Pride; Zagreb, 2013.

Preuzmi publikaciju