Poseban zakon za govor mržnje je „Lex bacanja pijeska u oči i skupljanja lajkova na internetu“

U vezi najave Vlade da se priprema zakon za kažnjavanje govora mržnje na Internetu, naglašavamo da Hrvatska već ima takve zakone! To su Kazneni zakon (čl. 325) i Zakon o suzbijanju diskriminacije (čl. 25.). Najava donošenja posebnog Zakona za govor mržnje na internetu je HDZ-ovo i HNS-ovo ismijavanje pravne države ili „Lex bacanja pijeska u oči i skupljanja lajkova na internetu“.

Od 2013. godine, kada se LGBTIQ zajednica našla na političkom nišanu pomahnitale klerikalne desnice koja je referendumima i drugim akcijama potaknula mržnju i nasilje protiv LGBTIQ soba u Hrvatskoj do danas, samo je Zagreb Pride policiji i/ili Državnom odvjetništvu podnijela 51 prijavu za govor mržnje na internetu. Od toga,  samo su 2 kaznena postupka završila su s osuđujućom pravomoćnom presudom (niti jedna s oslobađajućom). Prekršajni postupak za diskriminaciju protiv Slobodana Novaka koji je u referendumskoj kampanji pozivao na re-kriminalizaciju homoseksualnosti okončan je pravomoćnom osuđujućom presudom, a 4 djela govora mržnje završila su s odgojnom mjerom jer su počinitelji bili maloljetnici. Zakon o suzbijanju diskriminacije gotovo je neprimjenjivan u praksi (vođen je samo 1 postupak od 14 prijava), dok za većinu kaznenih djela policija se nije pretrgla pronaći počinitelje. Kod nekih kaznenih djela, državno je odvjetništvo prvotno odbacilo našu prijavu (listopad 2015.) s nebuloznim obrazloženjem da su počinitelji, pišući neonacistički slogan „pedere u logore“ navodno „bili pod utjecajem psihologije mase“, da bi tek nakon naše javne reakcije došlo do ponovnog istražnog postupka (studeni 2015.) – međutim nikakvog pomaka još nema!

Sve što KONAČNO treba učiniti je primjenjivati postojeće zakone, a ne štancati nove koji se neće primjenjivati.