Natječaj za stručno osposobljavanje asistenta_ice na projektu

(Poveznica na natječaj na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Zagreb Pride je queer-feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije. Kroz edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, osnaživanje i direktnu akciju Zagreb Pride bori se za LGBTIQ osobe i zajednicu, nenormativne obitelji i društvo u cjelini te radi na dokidanju svih oblika diskriminacije uz punu promociju, poštivanje i zaštitu ljudskih prava.

Opis radnog mjesta: osoba bi tijekom punog radnog vremena sudjelovala u upravljanju projektnim ciklusom kao suradnik/ca mentoru/ici

Početak radnog odnosa: travanj 2016.

Trajanje: ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Opis poslova:

 • sudjeluje u upravljanju projektnim ciklusom kao suradnik/ca mentoru/ici
 • sudjeluje u provedbi pojedinih projektnih aktivnosti u koordinaciji sa mentorom/icom
 • sudjeluje u pripremi, produkciji i uređivanju tekstualnih priloga te istraživanja na projektima udruge
 • sudjeluje u administraciji projekata
 • sudjeluje u održavanju kontakte sa svim važnim dionicima vezano uz projekte/program u kojem sudjeluje
 • sudjeluje u pripremi izvještaja (donatorima, nadređenima
 • sudjeluje u planiranju i praćenju tekućih troškova u skladu s projektnim aktivnostima u suradnji s mentorom/icom
 • sudjeluje u edukacijama zaposlenika/ca Zagreb Pride-a
 • sudjeluje u prezentaciji projekata/programa u javnosti u koordinaciji s mentorom/icom
 • sudjeluje u obavljanju svih ostalih zadataka koje joj naloži mentor/ica

 

UVJETI ZA ODABIR KANDIDATA/KANDIDATKINJE:

 • Visoka stručna sprema iz područja sociologije
 • Formalno ili neformalno obrazovanje u području provedbe EU projekata
 • Sposobnost usmenog i pismenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Razvijene komunikacijske vještine, samostalnost u obavljanju posla, sposobnost rada u timu, pouzdanost
 • Odlično poznavanje rada na računalu (Microsoft Word, Excel, Powerpoint i Internet)
 • Služenje aplikacijama za grafičko oblikovanje
 • Učinkovito upravljanje vremenom

 

STAVOVI:

 • interes za ostvarenje jednakih mogućnosti i ljudskih prava u socijalnom, kulturnom, ekonomskom i političkom smislu za LGBTIQ osobe
 • poštivanje timskih dogovora o radu
 • usmjerenost na rezultate i njihovu kvalitetu

PREDNOST:

 • Iskustvo u provedbi projekata koje je financirala EU
 • Volontiranje ili rad u organizacijama civilnog društva

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Potrebno je poslati životopis na hrvatskom jeziku i motivacijsko pismo elektroničkim putem na info@zagreb-pride.net obavezno s naslovom e-maila: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Rok prijave je do 25.03.2016.

Kandidati_kinje koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i testiranje.