O Zagreb Pride-u

 

 

Zagreb Pride je queer feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.

Vizija Zagreb Pridea

Zagreb Pride želi aktivno društvo solidarnosti, jednakopravnosti i ravnopravnosti, socijalne pravde koje se postiže kroz dekonstrukciju patrijarhata i svih njegovih pojavnih oblika, uvažavajući pritom puno pravo svake osobe na samoodređenje, samoidentifikaciju i samodefiniciju. Kroz edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, osnaživanje i direktnu akciju Zagreb Pride bori se za LGBTIQ osobe i zajednicu, nenormativne obitelji i društvo u cjelini te radi na dokidanju svih oblika diskriminacije uz punu promociju, poštivanje i zaštitu ljudskih prava.

Misija Zagreb Pridea

Zagreb Pride postoji radi ostvarenja socijalne pravde i sistemskog unaprjeđenja LGBTIQ prava kroz zalaganje za javno dobro. Mi se dosljedno, javno, glasno i direktno borimo protiv homofobije, bifobije, transfobije, seksizma, šovinizma, mizoginije, rasizma i svih oblika isključivosti. Zagreb Pride je progresivna snaga koja kontinuirano u fokus stavlja probleme u društvu i potiče sve oblike javnosti – društvo, donositelje_ice politika, LGBTIQ zajednicu – kako bi transformirale društvo i učinile ga ravnopravnim i jednakopravnim za sve.

Kao neformalna grupa pri različitim LGBT i srodnim organizacijama djeluje od 2002. godine, a od 10.09.2008. godine Zagreb Pride registriran je kao nevladina organizacija.

Područja djelovanja

 • organiziranje Zagreb Pridea – Povorke ponosa lezbijskih, gej, biseksualnih, transrodnih, interspolnih i queer osoba i popratnih događanja
 • promocija i zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba, kao i promicanje i edukacija o ljudskim pravima
 • promicanje LGBTIQ kulture
 • ukazivanje na probleme seksizma, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije u društvu
 • sprečavanje i ukazivanje na diskriminaciju i nasilje na osnovi spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, spolne orijentacije te interspolnih karakteristika
 • razvijanje solidarnosti unutar LGBTIQ zajednice
 • organiziranje radionica, tečajeva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i druge aktivnosti koje su u skladu s ciljevima i principima udruge
 • logistička podrška pri organiziranju Povorke ponosa LGBTIQ osoba i popratnih događanja te drugih javnih okupljanja LGBTIQ osoba
 • pridruživanje i osnaživanje nacionalnog, regionalnog (jugoistočnoeuropskog) i međunarodnog LGBTIQ pokreta
 • LGBTIQ izdavaštvo,  video i web produkcija
 • suradnja s javnošću i medijima