Poziv u Organizacijski odbor Povorke ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji

Pozivaju se svi_e zainteresirani_e pojedinci_ke da se pridruže Organizacijskom odboru Povorke ponosa (OOPP) koji će od ožujka do lipnja 2021. godine osmišljavati i organizirati  jubilarnu dvadesetu Povorku ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji u Zagrebu.

Povorka ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji  je godišnji LGBTIQ prosvjedni marš s političko-kulturnom pozadinom koji se u Zagrebu kontinuirano održava od 2002. godine. Povorka ponosa predstavlja centralni, godišnji, javni, nekomercijalni i politički LGBTIQ događaj koji u fokus stavlja ljudska prava LGBTIQ osoba promičući nenasilje, pravo na javno okupljanje i djelovanje, nepovredivost ljudskog dostojanstva te slobodu izražavanja i kretanja. 

Organizacijski odbor Povorke ponosa (OOPP) je otvorena nehijerarhijska aktivistička grupa koja zajedno s kolektivom Zagreb Pridea osmišljava i organizira  Povorku ponosa na principima kolektivnog  rada i suradnje.

Uz organizaciju Povorke i oblikovanje političkih poruka, u okviru OOPP-a članice_ovi mogu se, prema svojim željama i interesima, uključiti i u druge aspekte organizacije: političku komunikaciju, javne istupe, sigurnost, koordinaciju volonera_ki, osmišljavanje i organizaciju zabavnog programa, rad na vizualima, tehničku podršku itd.

Članovi_ice OOPP-a će zajednički i samostalno odlučiti o temi, sloganu, vizualnom identitetu, ruti ovogodišnje povorke i drugim ključnim porukama, dok će popratne kulturno-zabavne sadržaje osmisliti zajedno s kolektivom Zagreb Pridea i drugima uključenima u pripreme Mjeseca ponosa.

Poziv je otvoren svim zainteresiranim pojedinkama_cima neovisno o iskustvu, kao i svim aktivistima_kinjama, članovima_icama dosadašnjih OOPP-ova i svima uključenima u organizaciju proteklih Povorki ponosa, kao i predstavnicama_icima organizacija, kolektiva, grupa i inicijativa posvećenima LGBTIQ ljudskim pravima, zajednici i queer političkom i/ili kulturnom djelovanju.

Želja nam je da 20. Povorka ponosa predstavi različitost, ali i zajedništvo svih koji_e su se kroz dvadeset godina borili_e  za prava i dostojanstvo LGBTIQ zajednice i zato nam je važno da je organiziramo kolektivnim snagama i damo joj novi aktivistički zamah.

Za prijavu vas molimo da se javite na mail adresu info@zagreb-pride.net sa subjectom „Prijava za OOPP2021“, te da navedete ime i prezime, broj mobitela, e-mail adresu, mjesto stanovanja te jeste li već sudjellovali_e u organizaciji neke od prošlih Povorka i, ako jeste, koje.

Rok za prijavu je do ponedjeljka 8.3., a prvi sastanak i upoznavanje održat će prema dogovoru na mail-listi. 

Solidarno,

kolektiv Zagreb Pridea
Vanja Ackie, Franko Dota, Barbara Gregov, Marko Jurčić, Suzana Kunac, Ela Lugarić, Ivan Novosel