Poziv za dostavu ponude za uslugu sudjelovanja na panel diskusiji o homoseksualnosti u kontekstu jugoslavenskog socijalističkog kaznenog prava

Grant shema: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of
the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR
Broj ugovora: 2012-01 -35-010206
Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo
Nositelj projekta: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
Naručitelj nabave: Zagreb Pride
Naziv nabave: Usluga sudjelovanja na panel diskusiji o homoseksualnosti u kontekstu jugoslavenskog socijalističkog kaznenog prava
Redni broj nabava prema planu javne nabave: 11

Datum: 19.05.2016.

Poziv za dostavu ponude za uslugu sudjelovanja na panel diskusiji
o homoseksualnosti u kontekstu jugoslavenskog socijalističkog kaznenog prava

 

Poštovane_i,
u okviru ovog Poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

 • Opis poslova
 • Obrazac za opis kompetencija
 • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

 • Životopis stručnjaka_kinje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog
  iskustva u skladu s traženim profilom
 • Ispunjeni obrazac za opis kompetencija
 • Financijsku ponudu
 • Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno
  točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

Informacije navedene u životopisu stručnjaka_kinje i/ili obrascu za opis kompetencija moraju dokazati
posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka_kinje propisanim u
Opisu poslova.
Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka_kinje koji ne udovoljavaju traženim

 

karakteristikama, bit će odbijena.
Financijska ponuda mora:

 • imati jasno navedenu aktivnost za koju se stručnjak_kinja prijavljuje uz navod cijene
 • cijena mora biti iskazana bez PDV-a budući se usluga financira iz sredstava Europske Unije

 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta, a 20% cijena, prema obrascu ponude u prilogu.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 124,00 EUR (942,40* kn bruto).
Navedeni iznos je bez PDV-a.

 

* Procijenjena vrijednost u kunskoj protuvrijednosti preračunatoj prema tečaju EUR po kojem je izvršena prva
uplata po projektu (1 EUR = 7,6 KN).

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.
Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave poziva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 03. lipnja 2016.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: info@zagreb-pride.net

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 27. svibnja 2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (29. svibnja 2016.).
Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: info@zagreb-pride.net

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

S poštovanjem,

Jelena Poštić, izvršni koordinator

Zagreb Pride

T: + 385 1 580 65 60

E: info@zagreb-pride.net

W: www.zagreb-pride.net

 

Prilozi:

Poziv za dostavu ponuda (PDF)

Opis poslova (PDF)

Obrazac za opis kompetencija (docx)

Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (docx)

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
Trans Aid
www.transaid.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr