Djelovanje Zagreb Pride-a

Djelovanje Zagreb Pridea organizirano je u tri programske cjeline:

Program 1# Zagovaranje jednakopravnosti LGBTIQ osoba

U cilju stvaranja društvene promjene i postizanja potpune jednakopravnosti LGBTIQ osoba, unutar ovog programa djelujemo kroz monitoring implementacije postojećih zakona, pružanje pravne podrške i pravnog zastupanja, izradu zakonskih prijedloga i inicijativa, periodičko izvještavanje o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba te javno zagovaranje. Više

Program 2# Edukacija, istraživanje, izdavaštvo

Program edukacije, istraživanja i izdavaštva usmjeren je na stvaranje znanja o iskustvima i potrebama LGBTIQ osoba u Hrvatskoj, kao i očuvanje arhivskih materijala vezanih uz LGBTIQ pokret u Hrvatskoj. Istraživačke i izdavačke aktivnosti služe i kao podloga za edukacije koje nudimo obrazovnim institucijama i neformalnim obrazovnim programima, kao i raznim službenicima_ama koji_e se u svom radu bave diskriminacijom i zločinima iz mržnje protiv LGBTIQ osoba, te za daljnje zagovaračke aktivnosti. Više

Program 3# Rad prema i u LGBTIQ zajednici

Treći program usmjeren je na stvaranje solidarne i snažne LGBTIQ zajednice kroz komunikaciju sa zajednicom, stvaranje prostora za zajednicu, organiziranje kulturnih i društvenih programa i sadržaja te, posebice, kroz organiziranje Povorke i Mjeseca ponosa. Više