Prvi rezultati istraživanja projekta “Djetinjstvo raznolikosti” : Brutalna stvarnost rodno nenormativne djece i mladih u RH i EU

Projekt “Djetinjstvo raznolikosti – Mijenjanje društvenih stavova prema rodnoj raznolikosti djece u Europi ” koji financira Europska Unija, a bavi se rodnom raznolikošću djece i mladih, završio je svoju prvu istraživačku fazu organiziranjem nekoliko radionica namijenjenih djeci i mladima u pet zemalja EU. Cilj radionica bio je senzibilizirati i potaknuti djecu i mlade na razmišljanje o raznolikosti rodnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika i spolne orijentacije, promicanjem atmosfere prihvaćanja i poštovanja u bilo kojem prostoru gdje se djeca i mladi druže. S obzirom na trenutne okolnosti, radionica u Hrvatskoj nije provedena u proljeće, već će se se održati u listopadu ove godine. 

Također, objavljeno je devet Nacionalnih analitičkih izvještaja s ciljem pružanja kratkog pregleda pravne i sociokulturne situacije LGBTI+ osoba u svakoj zemlji partnerici na projektu “Djetinjstvo raznolikosti”, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Ova izvješća, koja će se uskoro moći preuzeti online, uključuju i istraživački dizajn i uzorak, pet područja intervencije (škole, zdravstvo, obitelj, javne prostore i medije) i sveukupnu procjenu s tendencijama i izostancima.

Konačno, u ovoj prvoj fazi projekta projektne partnerice provele su nacionalna istraživanja u devet europskih zemalja kako bi identificirale dobre prakse suočavanja s nasiljem prema LGBTI+ i rodno nenormativnoj djeci i mladima. Zemlje uključene u ovaj projekt su Belgija, Grčka, Mađarska, Litva, Poljska, Portugal, Slovenija, Španjolska i Hrvatska. Sve zemlje imaju različit društveni i kulturni kontekst s obzirom na LGBTI+ problematiku. Dokument, koji možete preuzeti i s web stranice “Djetinjstvo raznolikosti”, nudi praktične prijedloge kako poboljšati kompetencije državnih tijela, nevladinih organizacija, stručnjaka_kinja i donositelja_ica odluka kada se suoče s različitim oblicima nasilja koje LGBTI + djeca i mladi doživljavaju u pet sfera svojeg života, kao i prijedloge kako podržati LGBTI+ djecu i mlade i promovirati različitost kao pozitivnu vrijednost u našem društvu.

Inovativni projektni pristup fokusira se na nasilje s kojim se djeca suočavaju zbog razlikovanja od rodnih normi, smatrajući ga vrstom rodno uvjetovanog nasilja. Da bi se riješio taj problem, projekt će aktivno raditi s djecom u svih devet zemalja sudionica na stvaranju različitih materijala. Projekt  “Djetinjstvo raznolikosti” provodi se još godinu dana u devet zemalja EU od strane deset partnerica: Sveučilište u Gironi (Španjolska) kao koordinatorica projekta, Autonomno sveučilište u Barceloni (Španjolska), Çavaria (Belgija), Centar d’Estudos Sociais, CES (Portugal), Društvo Hátter (Mađarska), KMOP (Grčka), Lambda Varšava (Poljska), Nacionalna lezbijska, homoseksualna biseksualna i transrodna udruga prava LGL (Litvanija), Sveučilište u Ljubljani (Slovenija) i Zagreb Pride (Hrvatska).