Tražimo voditelja_icu ureda!

posao oglas voditeljica ureda

Zagreb Pride je queer-feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije. Kroz edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, osnaživanje i direktnu akciju Zagreb Pride bori se za LGBTIQ osobe i zajednicu, nenormativne obitelji i društvo u cjelini te radi na dokidanju svih oblika diskriminacije uz punu promociju, poštivanje i zaštitu ljudskih prava.

Tražimo voditelja_icu ureda, osobu koja će podržavati radni tim Zagreb Pridea u administracijskom, financijskom i organizacijskom smislu te biti odgovorna za uredsko poslovanje.

Zagreb Pride poziva sve osobe koje su u svom radu temeljite, organizirane i pouzdane te imaju iskustvo s niže navedenim aktivnostima u sklopu opisa posla da se jave na natječaj.

Opis posla radnog mjesta:

 • vođenje poslovanja ureda Zagreb Pridea
 • vođenje brige o zajedničkom prostoru
 • vođenje brige o dokumentaciji Zagreb Pridea i projektnoj dokumentaciji
 • osposobljavanje rada ureda u tehničkom smislu
 • vođenje evidencije članstva, zaposlenica_ika i drugih evidencija Udruge
 • obavljanje novčanih i kartičnih plaćanja
 • vođenje knjige primitaka i izdataka, blagajne, pomoćnih knjiga, troškova ureda
 • komuniciranje i pripremanje dokumentacije za knjigovodstvo
 • asistiranje u pripremama godišnje Skupštine, strateškog planiranja, sastanaka tijela Udruge i komunikaciji između tijela organizacije
 • pripremanje dopisa i komunikacija sa suradnicama, institucijama i donatoricama
 • sudjelovanje u nabavi i logistici za programe, projekte i aktivnosti Udruge
 • asistiranje u praćenju izvršavanja radnih obveza tima, organiziranje tjednih sastanaka te drugi poslovi sukladno zahtjevima Udruge

Početak radnog odnosa: prosinac 2019.
Trajanje: radni odnos na određeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci, na puno radno vrijeme

Uvjeti za odabir kandidata_kinja:

 • interes za ostvarenje jednakih mogućnosti i ljudskih prava u socijalnom, kulturnom, ekonomskom i političkom smislu za LGBTIQ osobe
 • radno iskustvo u administracijskim, financijskim i organizacijskim poslovima minimalno 6 mjeseci
 • sposobnost izvršavanja zadataka u rokovima; multitasking
 • minimalna stručna sprema: SSS
 • sposobnost usmenog i pismenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 • razvijene komunikacijske vještine, samostalnost u obavljanju posla, sposobnost rada u timu, odgovornost,  pouzdanost, organiziranost i temeljitost
 • odlično poznavanje rada na računalu (Microsoft Word, Excel, Powerpoint i Internet)
 • učinkovito upravljanje vremenom, usmjerenost na rezultate i njihovu kvalitetu

Prednosti:

 • visoka motivacija za rad u civilnom društvu, u skladu sa Statutom i vrijednostima Zagreb Pridea
 • prethodni rad ili volontiranje u organizacijama civilnoga društva

Način i rok prijave:
Za prijavu na natječaj potrebno je poslati životopis i motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku na adresu info@zagreb-pride.net s naslovom e-maila: Prijava za radno mjesto voditelja_ice ureda

Kandidati_kinje koji_e uđu u uži izbor o tome će biti obaviješteni_e putem e-maila te pozvani na razgovor i testiranje.
Rok prijave je 17.11.2019.